Szkoły francuskiego

szkola

szkola

INSTITUT SUPÉRIEUR DE FORMATION CONTINUE D'ETTERBEEK (ISFCE)

Adres: rue Joseph Buedts 14 - 1040 Etterbeek
T: 02 647.25.69 Email: info@isfce.org www.isfce.org

Czas trwania szkolenia : moduły 5 miesięczne, od września do stycznia i od lutego do czerwca
Harmonogram : 6h/tyg
Poziomy szkolenia :
Podstawowy: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedzi ustnych, pisemnych wypowiedzi, gramatyka
Średni: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, wypowiedzi ustnych, pisemnych wypowiedzi, gramatykę, wyprawy (kino, teatr, wystawy.)
Kurs alfabetyzacji : nie
Koszt rejestracji : 110€ na modułu (z zastrzeżeniem zmian) - 50€ dla osób poszukujących pracy i tych będących w CPAS
Warunki przyjęcia : na poziom elementarny: dyplom lub świadectwo szkoły podstawowej lub testu wstępnego.
Na poziom średni: dyplom lub świadectwo z poziomu podstawowego lub test wstępnego
Wydanie dyplomu : tak
Inne :W szkole również kursy niderlandzkiego
szkola bxl szkola bxl Mapa szkol szkola bxl